Schadevergoeding na uitblijven zorg coronapatiënt

Nabestaanden van een overleden coronapatiënt krijgen 10.000 euro schadevergoeding van verzekeringsmaatschappij VvAA, doordat Spoedpost Enschede fouten maakte. De huisartsenpost stuurde geen arts naar de coronapatiënt, terwijl medische zorg op dat moment wél noodzakelijk was. Source: ASP nieuws

Zieke ex-stewardess wint rechtszaak over uitkering

Onlangs won een ex-stewardess – die naar eigen zeggen lijdt aan het aerotoxisch syndroom – een zaak over het recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Het arbeidscontract van de vrouw werd ontbonden toen de vrouw niet meer kon werken wegens gezondheidsklachten. Maar het UWV weigerde haar een uitkering op grond van de WIA toe te kennen. Source:...
Read More →

Onderzoek naar incompetente belangenbehartigers in letselschadezaken

Een trage afhandeling van letselschadezaken is voor het Verbond van Verzekeraars aanleiding om onderzoek te doen naar incompetente belangenbehartigers.. Het onderzoek richt zich op belangenbehartigers die de schaderegeling van hun cliënt frustreren door geen informatie aan te leveren bij de verzekeraar of die niet op redelijke verzoeken  reageren. Maar ook belangenbehartigers die facturen voor buitengerechtelijke kosten via de verzekeraar vergoed krijgen en daarnaast kosten in rekening brengen bij het...
Read More →

Verplichting bijhouden blootstelling gevaarlijke stoffen genegeerd

Uit recent onderzoek blijkt dat slechts zeven procent van de organisaties een volledige beoordeling en toetsing deed voor alle gevaarlijke stoffen waarmee binnen deze organisaties wordt gewerkt. Maar liefst 70 procent heeft bovendien geen enkele blootstellingsbeoordeling uitgevoerd. Ook negeren werkgevers massaal de verplichting om bij te houden welke werknemers worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen, zoals...
Read More →

Onderzoek naleving Arbowet ProRail bij spoorwerk

Naar aanleiding van de uitzending van Zembla over respirabel kwartsstof die vrijkomt bij werkzaamheden aan spoorballast, is de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) een onderzoek gestart. Respirabel kwartsstof bestaat uit stofdeeltjes die ingeademd kunnen worden. De minuscule deeltjes dringen diep door in de luchtwegen en kunnen hier achterblijven. Dit kan ernstige longaandoeningen veroorzaken, zoals...
Read More →