Letselschade

Letselschade voor slachtoffers

Wolfadvocaten Haarlem

Advocaten

De volgende advocaten houden zich binnen Wolf Advocaten bezig met letselschade:

Letselschade voor slachtoffers

Wanneer u door toedoen van een ander ernstig lichamelijk of geestelijk letsel hebt opgelopen, dan wordt er gesproken van letselschade. Deze schade kan worden veroorzaakt door verkeersongevallen, bedrijfsongevallen, medische fouten maar ook geweldsdelicten en seksueel misbruik.

Wij raden u aan bij letselschade zo spoedig mogelijk een gespecialiseerde advocaat in te schakelen. Wolf Advocaten zorgt dat u als slachtoffer een reële vergoeding krijgt voor de schade die u hebt geleden. Deze vergoeding bestaat uit smartengeld, maar er wordt ook rekening gehouden met extra kosten voor uw verzorging en medische behandeling, gemiste inkomsten en de (financiële) gevolgen van uw letsel in de toekomst.
Ook de redelijke kosten die u maakt voor de rechtsbijstand moeten door de aansprakelijke partij worden betaald. Op het gebied van letselschade staat Wolf Advocaten uitsluitend slachtoffers bij.

Bij Wolf Advocaten kunt u ook terecht indien u een medische tuchtklacht overweegt tegen uw (voormalige) behandelaar. Onze advocaten kunnen u dan bijstaan in de tuchtprocedure bij het Regionaal Tuchtcollege, dan wel het Centraal Tuchtcollege in hoger beroep. Wolf Advocaten staat met betrekking tot het medisch tuchtrecht alleen (voormalige) patiënten bij.

Het is voor veel mensen nog onbekend dat het slachtoffer van een strafbaar feit ook een rol speelt in het strafproces.
Als slachtoffer van een strafbaar feit kunt u als benadeelde partij in een strafzaak schadevergoeding vorderen van de verdachte. Wolf Advocaten kan u daarbij helpen.
Wanneer er sprake is van een geweldsmisdrijf dan worden de kosten van rechtsbijstand veelal door de overheid (Raad voor Rechtsbijstand) vergoed. Onze advocaten werken samen met Slachtofferhulp Nederland.

 

Heeft u vragen of wilt u informatie? Neem contact op met Wolf Advocaten in Haarlem