Naleving Gedragscode Behandeling Letselschade verzekeraars getoetst

Vanaf 2019 zijn verzekeraars verplicht om eens per drie jaar een audit te laten uitvoeren op de Gedragscode Behandeling Letselschade. Op deze wijze moeten zij aantonen dat de gedragscode door hen wordt nageleefd. Een onafhankelijk bureau voert de audit uit.

Source: ASP nieuws