Overige rechtsgebieden

Vreemdelingenrechtprocedures

• Tegen de door Arbeidsinspectie opgelegde boete
• Opheffing van vreemdelingenbewaring ( = detentie van illegale vreemdelingen)
• Opheffing van ongewenstverklaring;
• Opheffing inreisverbod;
• Procedures inzake terugkeerbesluit

Arbeidsrecht

Advies bij:
• Ontslag op staande voet
• Ontbinding arbeidsovereenkomst
• Berekening ontslagvergoeding
• Arbeidsconflicten

Civiele procedures

• Vorderingen tot vergoeding van schade als gevolg van verliezen in de beleggingsportefeuille, waarbij schending van de zorgplicht van de bank aan de kaak wordt gesteld
• Verkopen van rentederivaten en betrokkenheid bij manipulatie van Euribor-rente en het verkopen van risicovolle hypotheken en verzekeringen.