Partneralimentatie

Alimentatie zou meer een vangnet moeten worden waardoor terugkeer naar de arbeidsmarkt wordt gestimuleerd. In het huidige systeem is er recht op 12 jaar partneralimentatie en er was weinig stimulans om weer te gaan werken. In de uitspraken van rechters is er al een tendens om niet meer standaard van 12 jaar uit te gaan. In een wetsvoorstel, dat in juni 2015 is gestuurd naar de Raad van State, staat dat de duur van de partneralimentatie wordt ingekort naar de helft van het aantal jaren dat de partners getrouwd zijn geweest. Hierbij wordt een maximum aantal van vijf jaar gehanteerd. Bovendien hoeft er geen partneralimentatie te worden afgedragen als het huwelijk korter heeft geduurd dan 3 jaar en gaat het totaalbedrag aan alimentatie omlaag. Inflatie heeft geen invloed meer op de hoogte van het alimentatiebedrag. Ook het krijgen van een nieuwe partner heeft geen invloed op de duur van de alimentatie. In enkele gevallen kan de partneralimentatie toch worden verlengd. In het wetsvoorstel zijn een aantal uitzonderingen opgenomen:

  • In geval van een huwelijk dat langer heeft geduurd dan 15 jaar en waarbij de alimentatieontvanger binnen nu en 10 jaar de AOW-leeftijd bereikt. De alimentatieduur kan dan worden verlengd tot maximaal 10 jaar;
  • In geval van jonge kinderen behoudt een ex-partner het recht op partneralimentatie totdat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar bereikt.

Als het wetsvoorstel van kracht gaat, dan zal het niet voor iedereen gevolgen hebben. Voor al bestaande alimentatieverplichtingen en voor de gevallen waarbij een verzoek tot vaststelling of wijziging is ingediend voor de inwerkingtreding gelden de “oude” regels.

Het is afwachten of dit nieuwe wetsvoorstel van kracht gaat en per wanneer. Een rechter zal niet anticiperen op het voorstel.