Tarieven

Tarieven van Wolf Advocaten

 Over de kosten die zijn verbonden aan onze werkzaamheden maken wij vooraf duidelijke afspraken. Een kosteloos oriënterend gesprek behoort veelal tot de mogelijkheden. Wij werken ook voor cliënten die in aanmerking komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand. De behandeling van een letselschadezaak kost een slachtoffer vaak niets omdat de aansprakelijke partij op grond van de wet die kosten moet betalen

Tarieven

Wolf Advocaten hanteert verschillende uurtarieven voor de advocaten, afhankelijk van onder andere:

  • de aard van het probleem
  • de hoogte van de vordering
  • de draagkracht van de cliënt.

Bij het kennismakingsgesprek wordt duidelijk besproken welk uurtarief in uw zaak geldt. De uurtarieven liggen doorgaans tussen de € 150 en € 330 (inclusief 21% BTW en 6% kantoorkosten). Vaste prijsafspraken zijn mogelijk.

Subsidieregeling

Voor de cliënten met de laagste inkomens bestaat een subsidieregeling van de overheid (de zogenoemde ‘toevoeging’, uitgevoerd door de Raad voor Rechtsbijstand). Ons advocatenkantoor neemt daaraan deel. Ons advocatenkantoor werkt dus ook op toevoegingsbasis. U betaalt dan voor het honorarium van de advocaat alleen eenmalig een eigen bijdrage (tussen de € 196 en € 823).

Eigen bijdrage

De hoogte van uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Bijkomende kosten komen voor rekening van de cliënt, zoals het opvragen van informatie bij derden, griffierrecht en de kosten van getuigen en deskundigen. Ook een eventuele proceskostenveroordeling dient de cliënt zelf te betalen. Bij afloop van de zaak wordt bekeken of u alsnog boven de vermogensgrens bent gekomen door het resultaat in de desbetreffende zaak (50% heffingsvrije vermogen). De toevoeging kan dan met terugwerkende kracht worden ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand. U dient dan met terugwerkende kracht het uurtarief van de advocaat te betalen.

Meer informatie? Bezoek de site van de Raad voor Rechtsbijstand.